Category: bodybuilding

เล่นกล้ามอกที่บ้าน 5 ท่า เพื่อพัฒนาการวิ่งให้ดีขึ้น

การออกกำลังกายด้วยการวิ่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อ ส่วนอื่นๆ จะทำให้สามารถวิ่งออกกำลังกายได้ดีขึ้นด้วย จากบทความ Upper Body Exercises to improve your running ของ apptiv.com ทำให้เรารู้ว่า การสร้างกล้ามเนื้อส่วนบนจะทำให้การวิ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การวิ่งไม่ได้ใช้ขาอย่างเดียว การวิ่งนั้นไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขาอย่างเดียว เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เท้าแตะพื้นและก้าวไปข้างหน้า กล้ามเนื้อทุกส่วนจะถูกใช้งานไปพร้อมๆกัน ทำให้…