เล่นกล้ามอกที่บ้าน 5 ท่า เพื่อพัฒนาการวิ่งให้ดีขึ้น

การแข่งขันประเภทลาน

การออกกำลังกายด้วยการวิ่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อ ส่วนอื่นๆ จะทำให้สามารถวิ่งออกกำลังกายได้ดีขึ้นด้วย จากบทความ Upper Body Exercises to improve your running ของ apptiv.com ทำให้เรารู้ว่า การสร้างกล้ามเนื้อส่วนบนจะทำให้การวิ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การวิ่งไม่ได้ใช้ขาอย่างเดียว การวิ่งนั้นไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขาอย่างเดียว เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เท้าแตะพื้นและก้าวไปข้างหน้า กล้ามเนื้อทุกส่วนจะถูกใช้งานไปพร้อมๆกัน ทำให้ การสร้างกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆนั้นสำคัญเช่นเดียวกันกับการสร้างกล้ามเนื้อขา การสร้างกล้ามเนื้ออก จะทำให้การวิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะกล้ามเนื้ออกเป็นกล้ามเนื้อส่วนบนที่ช่วยในการเคลื่อนที่ รวมถึง การสร้าง Six Packs ก็จำเป็นเช่นเดียวกันเพราะจะช่วย Support การเคลื่อนไหวของร่างกายสวนบน ท่าเล่น Chest สำหรับสร้างกล้ามเนื้ออก Burpees – จริงๆแล้วท่านี้ได้แบบ Full Body แต่จะได้อก ตอนที่วิดพื้น ก็เป็นท่าที่แนะนำ และยังได้หัวใจอีกด้วย Renegade Rows พร้อมวิดพื้น – เป็นท่าที่ใช้ควบคู่กับดัมเบล ซึ่งจะได้ส่วนอื่นๆด้วยแน่นอน Dumbbell Overhead Press – เป็นท่าเล่นหน้าอกส่วนบน โดยสองมือจับดัมเบล […]