Category: Health

7 ค่าใช้จ่าย สามารถประหยัดได้จากการวิ่งออกกำลังกาย

ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตาม จะเป็นในช่วงโควิด ก่อน หรือ หลัง การวิ่งออกกำลังกายมีประโยชน์เสมอกับทุกคน เพราะมันเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ในอดีต แต่เมื่อมนุษย์ ต้องมีการทำงาน นั่งอยู่กับที่นานๆ การไม่ขยับร่างกาย โดยไม่มีการออกกำลังกาย ทำให้มีโรคตามมาเยอะ แต่การออกกำลังกายนั้น ไม่จำกัดเฉพาะการได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียว มันมีเรื่องอื่นๆ ที่ตามมาด้วย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเงิน และสังคม วันนี้…